清水器圈套,纯润清水劝各人警惕点!

清水器圈套,纯润清水劝各人警惕点!

之前一直有听到过净水器事件,就是关于一些三无商贩下乡骗人,利用老人对饮用水健康的焦虑,声称自己卖的净水器“包治百病”,售卖劣质净水器。

亚搏手机版app下载 - 官方APP


【读音】:

zhī qián yī zhí yǒu tīng dào guò jìng shuǐ qì shì jiàn ,jiù shì guān yú yī xiē sān wú shāng fàn xià xiāng piàn rén ,lì yòng lǎo rén duì yǐn yòng shuǐ jiàn kāng de jiāo lǜ ,shēng chēng zì jǐ mài de jìng shuǐ qì “bāo zhì bǎi bìng ”,shòu mài liè zhì jìng shuǐ qì 。